Ministerul Fondurilor Europene supune consultării publice Ghidurile Solicitantului pentru liniile de finanțare:”Școala pentru Toți” și „Profesori motivati în școli defavorizate”, în perspectiva apropiată a lansării de apeluri pentru depunerea de cereri de finanțare în cadrul POCU, Axa Prioritara 6 „Educație și competențe”.

Informații de interes pentru unitățile de învățământ preuniversitar, care doresc să aplice pentru obținere de finanțare nerambursabilă prin POCU, pot fi accesate la link-ul:

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014