Apel pentru selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, a cadrelor didactice/cercetătorilor din învățământul universitar în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu.