Completarea normei didactice 2019-2020

Publicat pe: 19 februarie 2019 | autor: Admin

Ședință repartizare – 6 septembrie 2018

ANUNȚ IMPORTANT repartizare sept

Publicat pe: 5 septembrie 2018 | autor: Admin

Repartizări după concurs

Anunț ședințele de repartizare de titularizare/ transfer din 25 si 26 iulie 2018 Anunț ședința de repartizare de soluționare a pretransferului din 27 iulie 2018 Anunț soluționarea continuităților în perioada 30 iulie – 2 august 2018 și 20 august 2018 Anunț ședința [ Citește mai mult … ]

Publicat pe: 16 iulie 2018 | autor: Admin

Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2018

PROGRAME VALABILE pentru proba scrisă a concursului MODELE DE SUBIECTE pentru proba scrisă a concursului Lista posturilor vacante rezervate la 19 aprilie 2018 Fișa de înscriere 2018 Anunț centru de concurs 2018 Planificarea inspecțiilor la clasa și a probelor practice [ Citește mai mult … ]

Publicat pe: 9 mai 2018 | autor: Admin

Depunere dosare în perioada 20 aprilie -3 mai 2018

Program depunere dosare 2018 ANUNȚ depunere dosare târzii 2018 Cererea de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate – 2018 Cerere detașare la cerere prin concurs specific 2018 Cerere de suplinire/detașare prin continuitate Cerere de suplinire calificată în [ Citește mai mult … ]

Publicat pe: 17 aprilie 2018 | autor: Admin

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

Adresa ISJ privind continuitatea sesiunea 2018 Cerere continuitate pentru școală Cerere continuitate pentru ISJ Extras metodologie continuitate

Publicat pe: 3 aprilie 2018 | autor: Admin

Etapa în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu  art. 51-52 din Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 aprobată prin O.M.E.N. nr. 5485/2017, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă: I. Graficul etapei de repartizare [ Citește mai mult … ]

Publicat pe: 13 martie 2018 | autor: Admin