Pretransfer

În conformitate cu  O.M.E.N. nr. 5485/2017 cu privire la Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă următoarele: Graficul pretransferului consimţit între unităţile de [ Citește mai mult … ]

Publicat pe: 13 martie 2018 | autor: Admin

Restrângere de activitate

Adresa ISJ Tulcea – restrângerea de activitate în anul școlar 2018-2019 Cerere restrângere de activitate 2018 pentru depunere la ISJ Cerere restrângere de activitate 2018 pentru depunere la școli Model de raport al Comisiei de mobilitate constituite la nivelul unității [ Citește mai mult … ]

Publicat pe: 5 martie 2018 | autor: Admin

Completarea normei didactice

Adresa completări catedră la nivel ISJ 2018 Cerere pentru completarea normei didactice Cerere completare prin continuitate 2018 Cerere completare 2018 scoala în rural pe nedeterminată

Publicat pe: 22 februarie 2018 | autor: Admin

Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate din 22 februarie 2018

Lista posturilor la 22 februarie 2018

Publicat pe: 22 februarie 2018 | autor: Admin

Menținere în activitate

Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat menținerea în activitate în anul școlar 2018-2019 Lista cadrelor didactice pentru care nu s-a aprobat menținerea în activitate în anul școlar 2018-2019

Publicat pe: 5 februarie 2018 | autor: Admin

Graficul activităților de mobilitate a personalului didactic 2018-2019

Constituirea consorțiilor școlare – 2018 (OMECTS nr. 5488/2011 – privind Regulamentul – cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare) Revizuirea deciziilor de numire/transfer Adresa ISJ Tulcea întregirea normei didactice Adresa ISJ Tulcea pensionare Scadențar Adresa ISJ Tulcea menținere în activitate

Publicat pe: 12 ianuarie 2018 | autor: Admin