Conferința de lansare a proiectului ACCED

Vineri, 5 octombrie 2018, în Sala de festivități a Palatului Copiilor Tulcea a avut loc conferința de lansare a proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile dezavantajate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”.
Prin acest proiect, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea în calitate de beneficiar și Casa Corpului Didactic Tulcea în calitate de Partener vor contribui la diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a abandonului școlar la nivelul județului Tulcea, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a educației preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat școala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă.
Lucrările conferinței de lansare au fost susținute de membri ai echipei de proiect și de reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea și Instituției Prefectului Județul Tulcea, prezenți la eveniment.

Mai multe detalii despre proiect veți găsi pe site-ul proiectului https://acced.isjtulcea.ro/