Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) 2019

Calendarul EN VIII în anul 2019 este următorul:

3 – 7 iunie

Înscrierea elevilor

7 iunie 2019

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18 iunie 

Limba și literatura română – probă scrisă

20 iunie 

Matematica – probă scrisă

21 iunie

Limba și literatura maternă – probă scrisă

25 iunie

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie

Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

26-28 iunie

Soluționarea contestațiilor

29 iunie

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

Modele orientative de subiecte pentru EN VIII vor fi disponibile aici, începând cu luna noiembrie.

Cadrul normativ:

  1. OMEN OMEN 4813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019
  2. Anexa_2_metodologie_evaluare_nationala_2011
  3. Procedura egalizare șanse nr 26651/2019
  4. Arondarea unităților de învățământ cu nivel gimnazial la centrele de examen din cadrul Evaluării Naționale an școlar 2018-2019