Organizarea la nivelul judeţului a concursului/testării de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/ rezervate

Programe pentru concursul județean/testarea pentru ocuparea posturilor/catedrelor

IMPORTANT pentru cadrele didactice participante la proba scrisă a CONCURSULUI/ TESTĂRII JUDEȚEAN (E) – sesiunea 2021

Rezultatele concursului județean/ testării din 6 septembrie 2021