Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru obtinerea gradatiei de merit sesiunea 2020 pentru personalul didactic auxiliar