Anunț selecție consilieri școlari în cadrul proiectului POCU-INTESPO – „Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare”