Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2018

 1. PROGRAME VALABILE pentru proba scrisă a concursului
 2. MODELE DE SUBIECTE pentru proba scrisă a concursului
 3. Lista posturilor vacante rezervate la 19 aprilie 2018
 4. Fișa de înscriere 2018
 5. Anunț centru de concurs 2018
 6. Planificarea inspecțiilor la clasa și a probelor practice 2018
 7. Extras din metodologie referitor la validare
 8. Fișa de evaluare a lecției 2018
 9. Fișa evaluare lecție cabinete și centre psihopedagocice
 10. Planificare inspecții concurs 2018
 11. Probă practică 2018