Depunere dosare în perioada 20 aprilie -3 mai 2018

  1. Cererea de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate – 2018
  2. Cerere detașare la cerere prin concurs specific 2018
  3. Cerere de suplinire/detașare prin continuitate
  4. Cerere de suplinire calificată în baza notelor din sesiunile 2017 sau 2016
  5. Cerere de suplinire calificată în baza notelor din sesiunea 2015
  6. Cerere de suplinire calificată în baza notelor din sesiunile 2014, 2013 sau 2012
  7. Adeverința medicală și cazier
  8. Articol metodologie adeverințe