CENTRALIZATOR – 2018- disciplinele de învățământ – domeniile și specializările – probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar

OMEN nr. 3108 /9.01.2018

  1. Partea 0 cultură generală
  2. Partea 1 cultură generală
  3. Partea 2 cultură generală
  4. Partea 3 cultură generală
  5. Partea 4 cultură generală
  6. Partea 5 învățământ special
  7. Partea 6 discipline tehnologice
  8. Partea 7 instruire practică
  9. Partea 8 palate și cluburi
  10. Partea 9 palate și cluburi