Constituirea posturilor didactice/ catedrelor, încadrarea personalului didactic, conform prevederilor Metodologiei