Formarea cadrelor didactice în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”

În cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”, conform OM 3997/14.05.2019, casele corpului didactic partenere au acreditat programul de formare continuă „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II_învățământ primar”, cu durata de 120 ore, blended – learning, având alocate 30 de credite profesionale transferabile.

În data de 19 august 2019 vor demara activitățile suport în vederea asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea formării cadrelor didactice din învățământul primar, activitatea de formare  se va desfășura începând cu 02 septembrie 2019, astfel încât, până la 30 octombrie 2019, să fie încheiat și procesul de evaluare finală pentru această serie de formare.