Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023

3 Modele cereri 2023

8 Modele subiecte concursul national de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor, sesiunea 2023 http://subiecte.edu.ro/2023/titularizare/modeledesubiecte/

Lista posturilor vacante/rezervate pentru concurs la nivel naţional se regăsește la: https://www.edu.ro/titularizare_2023

Atenție! Graficul de desfășurare a inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale poate suferi modificări.

Datele candidaților sunt publicate si pe site-ul public http://titularizare.edu.ro/2023.