OMEN 3.475/2018 privind aprobarea metodologiei de selecție pentru posturi didactice din cadrul sistemului Școlilor Europene

Școlile Europene au fost înființate în 1953, cu scopul asigurării educației în limba maternă a copiilor personalului angajat în instituțiile comunitare. Cadrul normativ al funcționării acestor instituții de învățământ public, constituite ca sistem educațional, este asigurat de o legislație internațională, asumată de statele comunitare, fundamentată pe Convenția privind definirea Statutului Şcolii Europene, semnată la Luxemburg la 17 august 1994,  și pe Regulamentul Școlilor  Europene, nr. 2014-03-D-14-fr-1.

România  a adoptat, la 3 decembrie 2007, Legea nr. 356/2007  pentru aderarea la Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg, la 21 iunie 1994.

Selecția profesorilor români care predau în Școlile Europene se face periodic, în temeiul metodologiei-cadru specifice, aprobate prin ordin de ministru, și în concordanță cu necesarul de posturi estimat și supus aprobării Consiliului Superior al Școlilor Europene, anual, de către școlile în care învață elevi români.

Pentru mai multe detalii privind Calendarul de organizare, Bibliografia și Lista posturilor didactice accesați următorul link http://www.edu.ro/omen-3475-privind-aprobarea-metodologiei-de-selec%C8%9Bie-pentru-posturi-didactice-din-cadrul-sistemului