Opționale internaționale gratuite Junior Achievement – an școlar 2020-2021

Vă informăm despre deschiderea sesiunii de preînscrieri la programele educaționale Junior Achievement (JA) pentru anul școlar 2020-2021, forma de implementare Curriculum la decizia școlii (opțional/CDȘ).

Profesorii din învățământul profesional și tehnic pot opta pentru un modul Junior Achievement implementat în cadrul disciplinelor CDL (Curriculum în Dezvoltare Locală).

JA România pune, în mod gratuit, la dispoziția instituţiilor şcolare, cadrelor didactice și elevilor programe de tip „learning by doing” și „project based”, adaptate sistemului educațional românesc, în baza parteneriatului cu Ministerul Educației și Cercetării, conform protocolului nr. 10184/14.05.2003.

Kiturile educaționale JA (manuale elevi, ghiduri pentru profesori și voluntari, fișe pentru activități) au acordul MEC (nr. 3637/11.10.2017) în vederea utilizării la clasă.

Oferta educațională Junior Achievement poate fi consultată la  htts://jar.ro/brosura.

PREINSCRIEREA se face: prin completarea formularului disponibil lahttps://preinscrieri.jaromania.org/;în perioada ianuarie – martie 2020, în limita locurilor disponibile. Important Procesul de înscriere se finalizează în luna septembrie 2020, prin încheierea unui acord de implementare (în contul de profesor de pe www.jaromania.org)cu Junior Achievement, conform informațiilor care vor fi disponibile în contul de profesor și trimise prin SMS, înaintea începerii anului școlar.

În urma parcurgerii pașilor de înscriere, profesorii vor beneficia de:

  • programele modulelor JA;
  • kit-ul de materiale tipărite pentru CDȘ/CDL și format electronic pentru celelalte forme de implementare;
  • pre- și post-teste pentru elevi;
  • instrumente de evaluare online;
  • participare la proiecte și competiții naționale și internaționale;
  • training de specialitate și consultanță;
  • certificat de recunoaștere a implementării programului JA și certificate de participare pentru elevi.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la inscrieri@jaromania.org sau 021/312 31 94.