Ordinul 4261/15 mai 2020 pentru modificarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobată prin OMEC 3.307/21.02.2020