Organizarea la nivelul judeţului a concursului/testării de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/ rezervate