Procedura operaţională privind obţinerea aprobării scrise a Inspectoratului Școlar Județean Tulcea pentru eliberarea duplicatelor, întocmirea duplicatelor tipizate şi a celor redactate şi aplicarea timbrului sec pe aceste acte de studii