Selecția pentru ocuparea, prin detașare în interesul învățământului, a funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Tulcea, în anul școlar 2018-2019

 1. Anunț privind selecția D DA
 2. Lista funcțiilor vacante de D si DA
 3. Calendarul organizării și desfășurării selecției
 4. Lista documentelor necesare inscrierii la selectie_fara adev
 5. Bibliografia cadru pentru selectie
 6. Criterii de departajare D_DA
 7. Anexa 1_Cerere de inscriere
 8. Anexa 2-Curriculum-vitae
 9. Anexa 3_Declaratie_nu a fost colaborator_lucrator al securitatii
 10. Anexa 4 _Declaratie_nu se afla in incompatibilitate
 11. Anexa 5 _Declaratie veridicitate documente
 12. Anexa 6_Declaratie_nu e lipsit drept ocupare functie
 13. Opis dosar
 14. Calendar selectie directori_modificat