Reluare cursuri 2 martie 2018

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA

H O T Ă R Â R E A Nr. 52

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr.77/05.04.2016, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 01 martie 2018; 
Având în vedere evoluţia efectivă a situaţiei pe teritoriul judeţului Tulcea, precum şi propunerile Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea înaintate prin adresa nr.1894/01.03.2018;
În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005 şi a Hotărârii Guvernului nr.1491/2004;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se menţine măsura suspendării cursurilor pentru data de 02 martie 2018, în următoarele unităţi de învăţământ din judeţul Tulcea:

1. Şcoala Gimnazială Specială nr.14 Tulcea;
2. Liceul „Dimitrie Cantemir” Babadag;
3. Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Babadag;
4. Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Babadag;
5. Şcoala Gimnazială Baia;
6. Şcoala Gimnazială Beştepe;
7. Şcoala Gimnazială C.A.Rosetti;
8. Şcoala Gimnazială Ceatalchioi;
9. Şcoala Gimnazială Dorobanţu;
10. Şcoala Gimnazială Murighiol;
11. Şcoala Gimnazială Nalbant;
12. Liceul Tehnologic „Vasile Alexandri” Nufăru;
13. Şcoala Gimnazială Pardina;
14. Şcoala Gimnazială Valea Nucarilor.

Art.2 Măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare se vor lua în conformitate cu Regulamentul cadru de organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
Art.3 Prin grija Centrului operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă DELTA al judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor, pentru punere în aplicare.

Emisă astăzi, 01 martie 2018.

PREŞEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
P R E F E C T,

FURDUI LUCIAN