Regulament concurs pe meserii

Publicat pe: 18 februarie 2019 | autor: Admin

Regulament Olimpiade Tehnologii

Publicat pe: 18 februarie 2019 | autor: Admin

Ordinul privind Calendarul cifrei de școlarizare pentru învățământul dual și profesional 2019-2020

OMEN 5402/2018 Calendar cifra de scolarizare IP si ID

Publicat pe: 6 noiembrie 2018 | autor: Admin

Graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale 2019

ORDIN Nr. 4824 din 30 august 2018 aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale

Publicat pe: 15 octombrie 2018 | autor: Admin