Legislația mișcării personalului didactic 2023-2024

Publicat pe: 23 februarie 2023 | autor: Ftadeev Adriana

Legislația mișcării personalului didactic 2022-2023

Publicat pe: 25 noiembrie 2021 | autor: Ftadeev Adriana

CENTRALIZATOR – 2021- disciplinele de învățământ – domeniile și specializările – probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar

Anexe 1 – 5: Cultură generală Anexă 6: Învățământ special Anexe 7 – 8: Discipline tehnologice + pregătire și instruire practică Anexe 9 – 10: Activități extracurriculare din palate și cluburi ale copiilor

Publicat pe: 18 februarie 2021 | autor: Ftadeev Adriana

Legislația mișcării personalului didactic 2021-2022

Noile programe pentru titularizare și definitivat https://www.rocnee.eu/examene/anunt-programe-def-titu.html

Publicat pe: 22 ianuarie 2021 | autor: Ftadeev Adriana

Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021

Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost reactualizat prin ordin de ministru

Publicat pe: 7 iulie 2020 | autor: admin