Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 Persoana responsabilă de primirea solicitărilor, în baza Legii nr. 544/2001: secretar- Consilier: Aurelia Vasilenco;

Date de contact (pentru comunicarea petiţiilor, cererilor de informaţii de interes public şi altor înscrisuri electroniceE-mail: contact@isjtulcea.ro

Accesul liber și neîngrădit al oricărei persoane din Romania la informațiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice. Prin informație de interes public se întelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.

Pentru mai multe detalii consultati:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001

Pentru a solicita în scris informații de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, vă rugăm să completați o cerere și să o trimiteți pe adresa Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, sau prin poșta electronică.

În cazul în care considerați că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, vă puteți adresa cu o reclamație administrativă, conform legii.

Formularele tip, așa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:

Compartimentul pentru Informare Publica

Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 3-4, Tulcea

tel. 0240 515771, 0240 514489; fax 0240 511886

Program de functionare: luni – joi, intre orele 8-16.30 si vineri 8-14.00