Anticorupție

Codul de etică al personalului – ISJ Tulcea

HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020 SNA

OMEN 5113/2014 – Metodologia privind managementul riscurilor de corupție în învățământul preuniversitar

Metodologia de determinare a riscurilor de corupție MECS

Anexe la Metodologie – Riscuri de corupție MECS

Declarație abținere de conflict de interese

Declarație Pantouflage

Formular sesizare conflict de interese

Formular sesizare incompatibilitate

Formular sesizare neregularități

Regulament intern al Inspectoratului Județean Școlar Tulcea