EVIS GUIDE – Ghid de bune practici în domeniul incluziunii școlare

EVIS GUIDE a fost elaborat în cadrul proiectului ”European Values for Inclusive Schools – EVIS” și propune o serie de practici educaționale în domeniul incluziunii școlare elaborate de cadrele didactice participante la proiect. Lucrarea cuprinde proiecte de activități extrașcolare, activități din cadrul programului ”Școala Altfel”, exemple de activități și jocuri energizante, activități outdoor, proiecte de parteneriat local și strategii/planuri instituționale în domeniul educației incluzive. Lucrarea poate fi accesată AICI