Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rezultate repartizarea candidaților care au participat pe locurile pentru rromi, respectiv pe locurile alocate elevilor cu CES liceu zi

NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023- respectati calendarele de admitere
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023

1-3.08.2022Primirea  cererilor  de  înscriere  a  candidatilor care  au  fost  repartizati computerizat în prima etapa  de admitere, dar care nu  si – au depus dosarele de înscriere în termen, a candidatilor care au fost respinsi la liceele/clasele  care  au  organizat  probe  de  aptitudini   si  a  candidatilor  care  au  sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba  moderna  sau de limba  materna în  etapa  a  doua,  precum   si  a  candidatilor  care  nu  au  participat  sau  au participat la repartizarea computerizat  în prima etapa  de admitere, dar, din  diferite  motive,  nu  au  fost  repartizati  computerizat,  inclusiv  a
candidatilor  pe  locurile  speciale  pentru  rromi  si  a  candidatilor  pentru locurile distinct alocate candidatilor cu CES în unitile de învatamânt de masa.
Primirea  cererilor  de  înscriere  a  absolventilor  clasei  a  VIII a  care  nu  au  sustinut evaluarea nationala. 
Nota :  Candidatii  pe  locurile  speciale  pentru  rromi si  candidatii  pentru  locurile distinct  alocate  candidatilor  cu  CES  în  unitatile  de  învatamânt  de  masa îsi
pastreaza   prioritatea  pe  locurile  destinate  acestora  care  au  ramas  libere  dupa solutionarea situatiilor speciale. 
H. A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar  2022-2023