Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Proiectul ETIC ID 128215 – ”Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate” – Campania de conștientizare la nivel național, privind noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere către servicii de calitate pentru copiii antepreșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii

https://etic.tf/.