Anunț selecție pentru ocuparea a 23 posturi de experți județeni în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integratepentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” – etapa a II-a de selecție