Calendar competițional național O.N.S.Ș., Prevederi metodologice specifice disciplinelor sportive și Componența delegațiilor sportive școlare începând cu faza pe județ, an școlar 2021 – 2022