Condiții de calificare și criterii de departajare a elevilor în vederea participării la etapa națională de științe socio-umane