Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Geamia Mahmud Yazîcî

Situată în centrul oraşului, Geamia Azizie din Isaccea este un monument istoric ridicat în epoca feudală, datând probabil din secolele XVII -XVIII şi restaurată în 1860 de Mahmud Efendi.

Construcţia cuprinde o cameră, sală de rugăciuni a credincioşilor musulmani. La intrarea din faţă, în interior, este prevăzută cu o treaptă înaltă unde credincioşii îşi lasă încălţămintea. Lângă cladire se înalţă minaretul (25 m), cu un diamentru de 3,55 m. Este construită din piatră, cărămidă şi lemn.

S-a restaurat de mai multe ori, respectându-se arhitectura originală. Serveşte şi astăzi practicilor religioase ale cultului musulman. În sala de rugăciuni se află o placă de piatră, unde sunt inscripţii dăltuite, cu caractere arabe.

Prezinta un pridvor cu stâlpi de lemn și arce în plin cintru. Parterul este despărțit prin șiruri de stâlpi de galeriile laterale și cea de la intrare. Aceasta din urmă este separată de rest printr-o balustradă joasă de lemn. Galeriile sunt etajate. La nivelul superior galeria se întinde și deasupra pridvorului. Fațada de V cu arcele în plin cintru sprijinite pe stâlpi subțiri de lemn, având deasupra un plin masiv de zidărie, acoperișul puțin înalt, cu streașina largă, par a fi elemente de arhitectură mediteraneană, adusă poate prin intermediul unor meșteri străini. Data construcției nu se cunoaște. Conform tradiției geamia ar avea 300-400 ani. În 1886 fiind veche și degradată s-au făcut mari reparații. În anul 1916 alte reparații: este tencuit minaretul, se văruiește și se fac vopsitorii în interior.

Address

Strada 1 Decembrie 1918 15, Isaccea, Romania

Open in Google Maps