PLATA CU ORA – concursul pentru angajare în sistem plata cu ora – sesiunea 2020