Procedură formalizată de soluționare a situațiilor speciale apărute după etapele de repartizare computerizată în învățământul liceal-zi ale absolvenților clasei a VIII-a pentru anul școlar 2021-2022.