Punctajele candidațiilor la concursul de acordare a gradaţiei de merit aprobate în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea la data de 30.07.2020