Restrângere de activitate

 1. Adresa ISJ Tulcea – restrângerea de activitate în anul școlar 2018-2019
 2. Cerere restrângere de activitate 2018 pentru depunere la ISJ
 3. Cerere restrângere de activitate 2018 pentru depunere la școli
 4. Model de raport al Comisiei de mobilitate constituite la nivelul unității de învățământ – propuneri de acord în vederea transferului pentru restrângere
 5. Model de acord de transfer pentru restrângere de activitate emis de directorul unității de învățământ
 6. Model de adresă de înștiințare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrângere de activitate
 7. Lista catedrelor/posturilor vacante/rezervate din 6 martie 2018
 8. Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2018
 9. Lista unităților care au condiții specifice pentru etapa de restrângere de activitate, sesiunea 2018
 10. Condițiile specifice ale unităților de învățământ pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate
 11. Punctajele cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate 2018