TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele obținute în urma evaluării dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit și a soluționării contestațiilor, aprobate în ședința Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, din data de 21.06.2022 – sesiunea 2022