ADMITERE 2023-2024

Anexele nr 1 5 la Ordinul ministrului educaţiei nr 5243/2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023 2024, din 31082022 | Anexă- Parte integrantă din Ordin 5243/2022