Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023

3 Modele cereri 2023

https://isjtulcea.ro/fise-de-evaluare-pentru-mobilitate-2023-2024-conform-anexei-2-din-o-m-e-nr-6218-2022

8 Modele subiecte concursul national de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor, sesiunea 2023 http://subiecte.edu.ro/2023/titularizare/modeledesubiecte/

Lista posturilor vacante/rezervate pentru concurs la nivel naţional se regăsește la: https://www.edu.ro/titularizare_2023

Atenție! Graficul de desfășurare a inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale poate suferi modificări.

Concursul pentru angajarea personalului didactic de predare (titularizare) în învățământul preuniversitar, în sesiunea 2023, constă într-o probă scrisă pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educaţiei, fără inspecția la clasă. 

https://edu.ro/comunicat_presa_41_2023_proiect_OUG

Datele candidaților sunt publicate si pe site-ul public http://titularizare.edu.ro/2023.

IMPORTANT pentru cadrele didactice participante la proba scrisă a CONCURSULUI NAȚIONAL – sesiunea 2023

REZULTATELE CANDIDAȚILOR participanți la proba scrisă a CONCURSULUI NAȚIONAL – sesiunea 2023

VIZUALIZAREA LUCRĂRII SCRISE A CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE , SESIUNEA 2023