Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021

S-au publicat rezultatele la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor, sesiunea 2021
Informații despre depunerea contestațiilor
Graficul ședințelor de repartizare

Publicat pe: 27 iulie 2021 | autor: Ftadeev Adriana

Transfer pentru restrangere de activitate – 2021

Publicat pe: 4 martie 2021 | autor: Ftadeev Adriana

CENTRALIZATOR – 2021- disciplinele de învățământ – domeniile și specializările – probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar

Anexe 1 – 5: Cultură generală Anexă 6: Învățământ special Anexe 7 – 8: Discipline tehnologice + pregătire și instruire practică Anexe 9 – 10: Activități extracurriculare din palate și cluburi ale copiilor

Publicat pe: 18 februarie 2021 | autor: Ftadeev Adriana

Completarea catedrei la nivel judetean 2021-2022

Publicat pe: 15 februarie 2021 | autor: Ftadeev Adriana