Ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Lucrarea scrisă se desfăşoară, conform graficului desfăşurării concursului, începând cu orele 9,00. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 3 ore calificați și necalificaţi, timp ce nu poate fi depăşit. Pentru necalificați după [ Citește mai mult … ]

Publicat pe: 18 septembrie 2023 | autor: Ftadeev Adriana

Repartizări după concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate

S-a afisat programarea ședinței din 31 augsut 2023

Publicat pe: 5 septembrie 2023 | autor: Ftadeev Adriana

Organizarea la nivelul judeţului a concursului/testării de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/ rezervate

S-au afișat rezultatele concursului / testării din 29 august 2023
S-a afișat programarea ședinței din 31 august 2023

Publicat pe: 31 august 2023 | autor: Ftadeev Adriana

Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023

S-au afisat rezultatele dupa contestatii
S-a afisat graficul desfășurării ședințelor de repartizare din 27 iulie 2023 și din 28 iulie 2023

Publicat pe: 27 iulie 2023 | autor: Ftadeev Adriana

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

Cadrele didactice care au medii la titularizare în sesiunile 2022 și /sau 2021 peste 7 si definitivat, vor depune dosare la ISJ, pe data de 26 aprilie 2023, între orele 10-15.

Publicat pe: 21 aprilie 2023 | autor: Ftadeev Adriana

Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 2023 /modificarea repartizării pe perioada viabilității postului

S-a afișat graficul ședinței de pretransfer ( prezența este obligatorie).

Publicat pe: 6 aprilie 2023 | autor: Ftadeev Adriana

Completarea catedrei la nivel județean și transferul pentru restrângere de activitate 2023-2024

Sendința de repartizare pentru completare și restrângere va avea loc pe data de 10 martie 2023, ora 11.30

Publicat pe: 3 martie 2023 | autor: Ftadeev Adriana