ANUNȚ cadre didactice înscrise la CONCURSUL NAȚIONAL – sesiunea 2020

Datele de înscriere ale candidaților sunt publicate pe pagina de web a MEC, secțiunea Titularizare 2020, pe site-ul ISJ Tulcea și trimise pe adresa de mail a unităților de învățământ.

Candidații au obligația de a verifica datele de înscriere care îi vizează și de a solicita, dacă e cazul, corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15, pe adresa de e-mail: titularizaretulcea@gmail.com.

Datele de înscriere pot fi verificate în documentul de mai jos (se va descărca la accesare):

Netransmiterea unei astfel de solicitări conduce la concluzia că datele publicate sunt corecte și complete.

Situația dosarelor respinse și motivele respingerii se afișează la sediul ISJ Tulcea la data de 22 iulie 2020.