ORDIN MEN 3384/24.02.2017 – aprobarea Anexelor nr. 1-21 la Centralizator – discipline/module corespunzătoare profilului posturilor din aria curriculară Tehnologii – discipline tehnologice

Ordin aprobare anexe Centralizator_2017 ANEXELE NR. 1 – 21 TEHNOLOGII – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Publicat pe: 17 aprilie 2018 | autor: admin

CENTRALIZATOR – 2018- disciplinele de învățământ – domeniile și specializările – probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar

OMEN nr. 3108 /9.01.2018 Partea 0 cultură generală Partea 1 cultură generală Partea 2 cultură generală Partea 3 cultură generală Partea 4 cultură generală Partea 5 învățământ special Partea 6 discipline tehnologice Partea 7 instruire practică Partea 8 palate și [ Citește mai mult … ]

Publicat pe: 17 aprilie 2018 | autor: admin

Fișe de evaluare a activității metodico-științifice

Fișa de evaluare învâțământ prescolar Fișa de evaluare învățământ primar Fișa de evaluare profesori

Publicat pe: 26 ianuarie 2018 | autor: admin

Ordin de modificare a metodologiei și calendarului mișcării personalului didactic

OMEN 3017/08.01.2018 Modificare metodologie și calendar

Publicat pe: 26 ianuarie 2018 | autor: admin

Legislația mișcării personalului didactic 2018-2019

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019 (OMEN 5485/13.11.2017) CALENDARUL mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018 – 2019

Publicat pe: 12 ianuarie 2018 | autor: admin