Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.307/21.02.2020 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat – sesiunea 2020

Publicat pe: 2 martie 2020 | autor: Admin