Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gradații de merit 2023

5.09.2023_Aprobare-gradatii-de-merit-2023-conform-OME-nr.5278-din-2023

22.06.2023-Gradatii-de-merit-redistribuite-in-C.A.-din-data-de-21.06.2023

Procedura-predare-preluare-evaluare-gradatie-2023

16.06.2023_TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele obținute în urma evaluării dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit și a soluționării
contestațiilor, aprobate în ședința Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea

Procedura-gradatie_auxiliar_2023

Numar-gradatii-de-merit-pe-discipline-de-invatamant-pentru-personalul-didactic-si-didactic-auxiliar-sesiunea-2023

Anexa-OME-4112_2023-Metodologie_gradatie-de-merit-preuniversitar

Fisa-de-autoevaluare-personal-didactic-de-predare-din-Palatul-Copiilor-si-Cluburile-elevilor

Fisa-de-autoevaluare-personal-didactic-auxiliar-secretar-sef-secretar

Fisa-de-autoevaluare-personal-didactic-auxiliar-pedagog-scolar-supraveghetor-de-noapte

Fisa-de-autoevaluare-personal-didactic-auxiliar-mediator-scolar

Fisa-de-autoevaluare-personal-didactic-auxiliar-laborant tehnician

Fisa-de-autoevaluare-personal-didactic-auxiliar-informatician

Fisa-de-autoevaluare-personal-didactic-auxiliar-bibliotecar

Fisa-de-autoevaluare-personal-didactic-auxiliar-asistent-social

Fisa-de-autoevaluare-personal-didactic-auxiliar-administrator-patrimoniu

Fisa-de-autoevaluare-personal-didactic-auxiliar-administrator-financiar contabil

Fisa-de-autoevaluare-personal-didactic-auxiliar-ISJ-referent-de-specialitate

Fisa-de-autoevaluare-personal-didactic-auxiliar-ISJ-auditor

Fisa-de-autoevaluare-personal-didactic-auxiliar-ISJ-consilier

Fisa-de-autoevaluare-pentru-profesorul-din-invatamantul-vocational-de-arta

Fisa-de-autoevaluare-pentru-profesorul-de-gimnaziu liceu scoala-profesionala postliceala

Fisa-de-autoevaluare-pentru-profesor-consilier-scolar-si-profesor-logoped

Fisa-de-autoevaluare-pentru-personalul-de-conducere-de-indrumare-si-control

Fisa-de-autoevaluare-pentru-personalul-de-conducere-din-Palatul-Copiilor-si-Cluburile-Elevilor

Fisa-de-autoevaluare-pentru-maistru-instructor-profesor-de-instruire-practica

Fisa-de-autoevaluare-pentru-invatator institutor profesor-pentru-invatamantul-primar

Fisa-de-autoevaluare-pentru-educatori institutori profesori-pentru-invatamantul-prescolar

Fisa-de-autoevaluare-a-cadrelor-didactice-din-invatamantul-special

Fisa-de-autoevaluare-personal-didactic-de-predare-din-invatamantul-sportiv-integrat-si-suplimentar