Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat modificarea contractului individual de muncă din perioadă de un an în perioada de viabilitate a postului/catedrei (art. 93)