Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022

3 Modele cereri 2022

Lista posturilor vacante/rezervate pentru concurs la nivel naţional se regăsește la: https://www.edu.ro/titularizare_2022