Prevederi legale aplicabile serviciilor publice deconcentrate (Legea 544/2001- privind liberul acces la informațiile de interes public, HG 123/2022- privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001)