Compartimente

  Anexa organigrama 6390/31.07.2020    
       
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA
ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022
       
SITUAŢIA POSTURILOR PE CATEGORII DE PERSONAL SI PE FUNCŢII
DIN INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA
       
Nr. crt. Compartiment/Funcţia Titularul postului Număr posturi
I CONDUCERE 3
1 Inspector şcolar general Pavel Viorica 1
2 Inspector şcolar general-adjunct Ranciu Mioara 1
3 Inspector şcolar general-adjunct Coca Constantin 1
II DOMENIUL MANAGEMENT 6
1 Inspector şcolar pentru management instituțional Voicu Adina-Laura 1
2 Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane Ftadeev-Brad Adriana Floriana 1
3 Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane (cu atributii de educatie permanentă) Nicotitov Rodica 1
4 Inspector școlar pentru proiecte educaționale Baciu Gabriela 1
5 Inspector școlar pentru minorități naționale Bucioc Liuba 0,5 Stoica Gabriel 0,5 1
6 Inspector școlar pentru activități extrașcolare Matei Iulia Nicoleta 1
III DOMENIUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ 11
1 Inspector școlar pentru educație timpurie Porfiriu Daniela Delia 1
2 Inspector școlar pentru învăţământul primar și pentru alternative educationale Panait Virginia 1
3 Inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație Buhai Monica 0.5
4 Inspector școlar pentru limba şi literatura română Mangu Sorina 1
5 Inspector şcolar pentru limbi moderne Raiciu Mihaela Florentina 0,5 Băisan Gheorghe 0,5 1
6 Inspector şcolar pentru matematică si informatică Petre Monica 1
7 Inspector şcolar pentru biologie si chimie (cu atributii de fizică) Petrov Daniela 1
8 Inspector şcolar pentru geografie Băisan Gheorghe 0.5
9 Inspector şcolar pentru arte Buhai Monica 0.5
10 Inspector şcolar pentru religie Strat Ionel 0.5
11 Inspector şcolar pentru educaţie fizică şi sport Szuchanszki Alice Carmen 1
12 Inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic si pentru învățământul particular Iordache Laura Cristina 1
13 Inspector şcolar pentru invatamant special si socio-umane ( si atributii de istorie) Isofache Liliana Mirela 1
A. TOTAL POSTURI PERSONAL DIDACTIC / NORME DIDACTICE 20
  Financiar contabilitate 4.5
1 Contabil şef Vasile Gabriela Lăcrămioara 1
2 Consilier IA Țăranu Iuliana 1
3 Consilier IA Poida Ionica 1
4 Consilier I Gorun Veronica 1
5 Consilier I vacant 0.5
  Normare, salarizare 2
1 Consilier I A Ban Adela 1
2 Consilier I A vacant 1
  Audit 2
1 Auditor IA Sîrbu Mirela 1
2 Auditor II Munteanu Daniela 1
  Juridic 1
1 Consilier juridic IA Amelian Mihail 1
  Secretariat şi arhivă 1
1 Consilier IA Merzlichin Aurelia 1
  Informatizare 2
1 Consilier IA Lazar Vlad-Claudiu 1
2 Referent de specialitate I Vlad Emiliea 1
  Reţea şcolară, plan şcolarizare 1
1 Consilier IA Petcu Alina Livia 1
  Tehnic Administrativ 5
1 Consilier IA Buric Florentina 1
2 Consilier I Pascal Florin 1
3 Consilier I vacant 0.5
4 Referent de specialitate I Bratu Crimona 1
4 Îngrijitor vacant 0.5
5 Sofer Mocanu Ion 1
B. TOTAL POSTURI PERSONAL NEDIDACTIC 18.5
TOTAL POSTURI/NORME (A+B) 38.5