Repartizări după concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate

3. Depunerea cererilor sesiune 2021 – 19 august 2021 ( pentru cadrele didactice care nu au depus dosar în perioada 11-17 mai 2021)

Urmeaza plata cu ora